top of page
logo 2.png

Konferencja

Psychiatryczna

Nowoczesne metody leczenia 

lekoopornych zaburzeń psychicznych

08.11.2019 

Hotel Marriott 

Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Labirynt wersja 3.PNG

NOWOCZESNE METODY LECZENIA  LEKOOPORNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

          W dniu 8 listopada 2019 w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa poświęcona tematyce Lekoopornych Zaburzeń Psychicznych. Głównym jej założeniem była merytoryczna dyskusja wokół tematyki etiologii, diagnozowania oraz postępowania w lekoopornych zaburzeniach depresyjnych, a także wymiana aktualnej wiedzy na temat nowych kierunków badań naukowych oraz strategii i procedur terapeutycznych.

          Nasza Konferencja miała także na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między polskimi ośrodkami akademickimi dotyczących terapii lekoopornych zaburzeń psychicznych oraz stworzenie możliwości do dyskusji naukowej na temat metod skutecznej pomocy pacjentom nie odpowiadającym na standardowe leczenie.

          Prelegentami na konferencji byli wybitni specjaliści z dziedziny psychiatrii z całej Polski. Konferencja była podzielona na panele tematyczne, poświęcone różnym aspektom depresji lekoopornej a także nowoczesnym metodom jej leczenia.

          Zaproszone grono wykładowców, a także dobór tematów poruszanych podczas Konferencji stały się inspiracją do dalszych prób stosowania w praktyce klinicznej najnowszych osiągnięć nauki, a merytoryczna dyskusja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń.

Opiekunem merytorycznym konferencji był prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar.

ORGANIZATOR:      CROS CRO Sp. z o.o.

Kontakt:                    +48 796 197 603

Email:                        konferencje@cros-cro.com

  

REJESTRACJA 

Forma rejestracji:      on-line, telefonicznie, osobiście w szpitalu 

Opłaty:                      200zł netto do 30.09.2019
                                   230zł netto po 30.09.2019 i w dniu konferencji 

   

DANE DO PRZELEWU: 

Firma:                       CROS CRO Sp. z o.o. 

                                  ul. 17 Stycznia 39 lok. 313 

                                  02-148 Warszawa 

Bank:                        Pekao SA 

Nr. konta:                 23 1240 6292 1111 0010 7255 6442 

Z dopiskiem:            „Konferencja Psychiatryczna”

GALERIA

SPONSOR ZŁOTY:

log10.jpg
log11.jpg

SPONSORZY:

pfizer.jpg
elmiko.jpg
allenort.jpg
majer.jpg
magstim.jpg

PATRONAT MEDIALNY:

log5.jpg
log6.jpg
bottom of page